Nasz zespół

dr Bartosz Piasecki

dr Bartosz Piasecki

psycholog, psychoterapeuta | tel. 609 769 250

Magistrer psychologii, doktor nauk o zdrowiu, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta terapii schematu i EMDR.

Studia z zakresu psychologii klinicznej ukończyłem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a stopień naukowy doktora uzyskałem na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Przez wiele lat byłem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze i Zakładzie Psychologii Klinicznej UMP, co dało mi wyjątkową okazję łączenia mojej praktyki psychologicznej i terapeutycznej z działalnością naukową oraz edukacyjną. Do lipca 2023r. byłem kierownikiem merytorycznym i psychoterapeutą w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. Od wielu lat jestem współpracownikiem dydaktycznym na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

Umiejętności i wiedzę z zakresu psychoterapii rozwijałem m.in. podczas 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, co uwieńczyłem uzyskaniem Certyfikatu PTTPB nr 1279. Ukończyłem także 3-modułowe szkolenie w Terapii Schematu atestowane przez ISST, szkolenie podstawowe EMDR w pracy z traumą pod patronatem PTT EMDR, szkolenie podstawowe Otwartego Dialogu, a także liczne inne warsztaty i szkolenia psychologiczne.

Do lipca 2023r. byłem kierownikiem merytorycznym i psychoterapeutą w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu.

Jestem współzałożycielem Centrum Rozwoju i Psychoterapii „Poznać Siebie” gdzie prowadzę prywatną praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną od 2011r.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję stałej superwizji i intrawizjom zespołowym.

Prywatnie jestem miłośnikiem koszykówki i jazdy na rowerze (czynnie), piłki nożnej (z fotela), dobrej książki (też zwykle na fotelu) oraz brytyjskiego humoru we wszelkiej postaci.

 

Cena za sesję terapeutyczną / konsultację: 200zł

Pracuje z: osobami dorosłymi, parami

Kontakt bezpośredni: tel. 609-769-250  (jeśli nie odbieram proszę o napisanie SMS)

mgr Agnieszka Nowogrodzka

mgr Agnieszka Nowogrodzka

psycholog, psychoterapeuta | tel. 609 318 332

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktorantką w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Wiedzę z zakresu psychoterapii zdobywałam w warszawskim Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej uczęszczając na szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

W nurcie w którym pracuję wraz z pacjentem wspólnie pracujemy nad rozpoznaniem i zrozumieniem jego trudności w kontekście związku pomiędzy myślami a emocjami, reakcjami płynącymi z ciała i zachowaniem. W pracy poznawczo-behawioralnej nacisk kładziony jest przede wszystkim na trudności występujące obecnie w życiu, tzn. „tu i teraz”. Problemy podejmowane w pracy odnoszą się do licznych codziennych, ale również istotnych z punktu widzenia przeszłych doświadczeń klienta, trudności.

Od kilku lat pracuję diagnozując trudności, które utrudniają klientom ich rozwój i doświadczanie satysfakcji ze swojego życia, udzielam pomocy w kryzysach, a także prowadzę psychoterapię indywidualną i dla par. Pracuję zarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi i młodzieżą. Cenne doświadczenie zawodowe i psychoterapeutyczne zdobyłam m.in. dzięki pracy na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w Psychologicznym Ośrodku Diagnostycznym w Poznaniu oraz w ramach prywatnej działalności. Wiem dzięki temu jak poważny wpływ może mieć trudne przeżycie, czy kryzys dla funkcjonowania jednostki w różnych jej sferach życia.

Do moich głównych zainteresowań naukowych i zawodowych należy psychologia kliniczna, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości leczenia i terapii różnych form doświadczanych przez człowieka trudności, a także neuropsychologia i mózgowe mechanizmy funkcjonowania człowieka.

Prywatnie jestem właścicielką szynszyli i miłośniczką wszelkich zwierzaków, lubię dobrą rockową i jazzową muzykę oraz kryminały Agathy Christie.