Nasz zespół

dr Bartosz Piasecki

psycholog, psychoterapeuta | tel. 609 769 250

Magistrer psychologii, doktor nauk o zdrowiu, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta terapii schematu i EMDR. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz International Society of Schema Therapy.

Studia z zakresu psychologii klinicznej ukończyłem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a stopień naukowy doktora uzyskałem na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Przez wiele lat byłem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze i Zakładzie Psychologii Klinicznej UMP, co dało mi wyjątkową okazję łączenia mojej praktyki psychologicznej i terapeutycznej z działalnością naukową oraz edukacyjną. Do lipca 2023r. byłem kierownikiem merytorycznym i psychoterapeutą w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. Od wielu lat jestem współpracownikiem dydaktycznym na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

Umiejętności i wiedzę z zakresu psychoterapii rozwijałem m.in. podczas 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, co uwieńczyłem uzyskaniem Certyfikatu PTTPB nr 1279. Ukończyłem także 3-modułowe szkolenie w Terapii Schematu atestowane przez ISST, szkolenie podstawowe EMDR w pracy z traumą pod patronatem PTT EMDR, szkolenie podstawowe Otwartego Dialogu, a także liczne inne warsztaty i szkolenia psychologiczne.

Jestem współzałożycielem Centrum Rozwoju i Psychoterapii „Poznać Siebie” gdzie prowadzę prywatną praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną od 2011r.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję stałej superwizji i intrawizjom zespołowym.

Prywatnie jestem miłośnikiem koszykówki i jazdy na rowerze (czynnie), piłki nożnej (z fotela), dobrej książki (też zwykle na fotelu) oraz brytyjskiego humoru we wszelkiej postaci.

 

Cena za indywidualną sesję terapeutyczną / konsultację: 250zł

Pracuję z: osobami dorosłymi, parami

Kontakt bezpośredni: tel. 609-769-250  (jeśli nie odbieram proszę o napisanie SMS)

Poniedziałki, wtorki i środy – ul. Mickiewicza 24/4c, czwartki – ul. Kochanowskiego 17/3

 

mgr Agnieszka Nowogrodzka

mgr Agnieszka Nowogrodzka

psycholog, psychoterapeuta | tel. 609 318 332

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktorantką w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Wiedzę z zakresu psychoterapii zdobywałam w warszawskim Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej uczęszczając na szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

W nurcie w którym pracuję wraz z pacjentem wspólnie pracujemy nad rozpoznaniem i zrozumieniem jego trudności w kontekście związku pomiędzy myślami a emocjami, reakcjami płynącymi z ciała i zachowaniem. W pracy poznawczo-behawioralnej nacisk kładziony jest przede wszystkim na trudności występujące obecnie w życiu, tzn. „tu i teraz”. Problemy podejmowane w pracy odnoszą się do licznych codziennych, ale również istotnych z punktu widzenia przeszłych doświadczeń klienta, trudności.

Od kilku lat pracuję diagnozując trudności, które utrudniają klientom ich rozwój i doświadczanie satysfakcji ze swojego życia, udzielam pomocy w kryzysach, a także prowadzę psychoterapię indywidualną i dla par. Pracuję zarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi i młodzieżą. Cenne doświadczenie zawodowe i psychoterapeutyczne zdobyłam m.in. dzięki pracy na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w Psychologicznym Ośrodku Diagnostycznym w Poznaniu oraz w ramach prywatnej działalności. Wiem dzięki temu jak poważny wpływ może mieć trudne przeżycie, czy kryzys dla funkcjonowania jednostki w różnych jej sferach życia.

Do moich głównych zainteresowań naukowych i zawodowych należy psychologia kliniczna, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości leczenia i terapii różnych form doświadczanych przez człowieka trudności, a także neuropsychologia i mózgowe mechanizmy funkcjonowania człowieka.

Prywatnie jestem właścicielką szynszyli i miłośniczką wszelkich zwierzaków, lubię dobrą rockową i jazzową muzykę oraz kryminały Agathy Christie.

 

Cena za indywidualną sesję terapeutyczną / konsultację: 220zł

Pracuję z: młodzieżą, dorosłymi, parami

Kontakt bezpośredni: tel. 609-318-332  (jeśli nie odbieram proszę o napisanie SMS)

Poniedziałki, wtorki i środy – ul. Kochanowskiego 17/3, czwartki i piątki – ul. Mickiewicza 24/4c

 

Mgr anna nycz

Mgr anna nycz

psycholog, psychoterapeuta | tel. 660 985 475

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Doświadczenie zdobywałam w Polsce, głównie w obszarze psychologii klinicznej, na oddziale szpitalnym, i we Francji, w zakresie pomocy psychologicznej dla kobiet w ciężkiej sytuacji życiowej i ich dzieci. Jestem również certyfikowanym trenerem grupowym po studiach podyplomowych w warszawskim Laboratorium Psychoedukacji przy współpracy z Uniwersytetem SWPS. Obecnie rozwijam swoje umiejętności w Szkole Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej, która spełnia warunki rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, biorę udział w konferencjach, szkoleniach, publikuję artykuły naukowe o tematyce psychologiczno – kulturowej. Ponadto jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.

Oprócz praktyki prywatnej, od kilku lat pracuje w poznańskiej Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień „Monar”, w której zajmuje się terapią indywidualną oraz grupową młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzę także warsztaty umiejętności społecznej dla młodzieży w szkołach średnich. Zapraszam do gabinetu młodzież od 16 roku życia oraz osoby dorosłe, które szukają wsparcia w kryzysie. Zajmuję się diagnostyką, psychoterapią i psychoedukacją.

W swojej pracy opieram się na teoriach psychodynamicznych, intepersonalnych, egzystencjalnych i humanistycznych. W kontakcie z pacjentem najistotniejsza jest dla mnie uważnosć, otwartość, empatia i nieustannie zgłębiana refleksja i autorefleksja na temat własnej sytuacji życiowej, podejmowanych zachowań i rozumienia ich znaczenia. W terapii skupiam się na aktywowaniu zasobów i wspieraniu rozwoju. Pracuję w systemie cotygodniowych wizyt terapeutycznych.

 

Cena za sesję terapeutyczną / konsultację: 160zł

Pracuję z dorosłymi i młodzieżą od 15 roku życia

Kontakt bezpośredni: tel. 660-985-475

Wtorki i czwartki – ul. Mickiewicza 24/4c

 

mgr katarzyna napierała

mgr katarzyna napierała

psycholog, psychoterapeutka | tel. 530 555 198

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalności: Psychoterapia Zaburzeń Psychicznych i Seksuologia kliniczna), a obecnie jestem na trzecim roku czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu.

Doświadczenie zdobywałam m.in. w poradniach zdrowia psychicznego oraz na oddziale psychiatrycznym w Centrum Zdrowia Psychicznego szpitala HCP, gdzie obecnie pracuję jako psycholog na kobiecym oddziale chorób afektywnych.

Terapeutycznie pracuję w nurcie analizy transakcyjnej. Moim celem jest pomoc pacjentom w lepszym zrozumieniu siebie, swoich emocji i zachowań. Moja praca polega na wspieraniu pacjentów w procesie uzdrawiania, zapewniając im bezpieczną przestrzeń, w której mogą rozmawiać o swoich trudnościach i obawach. Podchodzę do każdego pacjenta z zaangażowaniem i empatią.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

Cena za sesję terapeutyczną / konsultację: 160zł

Pracuję z osobami dorosłymi

Kontakt bezpośredni: tel. 530-555-198

Poniedziałki i czwartki – ul. Mickiewicza 24/4c

 

mgr lilianna woronowicz

mgr lilianna woronowicz

psycholog, psychoterapeutka | tel. 691 509 580

Studiowałam pedagogikę, psychologię oraz socjoterapię w ramach studiów podyplomowych. Ukończyłam Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji – szkołę akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne oraz Szkołę Psychoterapii Uzależnień.

Prowadzę długo- i krótkoterminową psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych oraz  młodzieży, zorientowaną psychodynamicznie. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej także z osobami uzależnionymi i osobami, które doświadczyły skutków alkoholizmu/narkomanii w rodzinie.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Jestem praktykiem terapii brainspotting  – metody psychoterapii, która znajduje zastosowanie w leczeniu problemów psychosomatycznych oraz traum.

 

Cena za sesję terapeutyczną / konsultację: 200zł

Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą

Kontakt bezpośredni: tel. 691-509-580

Wtorki, środy i czwartki – ul. Mickiewicza 24/4c