Nasz zespół

dr Bartosz Piasecki

dr Bartosz Piasecki

psycholog, psychoterapeuta | tel. 609 769 250

Jestem magistrem psychologii, doktorem nauk o zdrowiu, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym i terapeutą terapii schematu. Studia z zakresu psychologii klinicznej ukończyłem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a stopień naukowy doktora uzyskałem na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Umiejętności i wiedzę z zakresu psychoterapii rozwijałem m.in. podczas 4-letniego certyfikowanego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB) w Warszawie. Ukończyłem również 3-modułowe szkolenie w Terapii Schematu atestowane przez ISST, a także liczne inne warsztaty i szkolenia psychologiczne.

Przez wiele lat byłem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze i Zakładzie Psychologii Klinicznej UMP, co dało mi wyjątkową okazję łączenia mojej praktyki psychologicznej i terapeutycznej z działalnością naukową oraz edukacyjną. Zajęcia i warsztaty psychologiczne prowadzę również na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

Aktualnie jestem kierownikiem merytorycznym i psychoterapeutą w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu.

Jestem współzałożycielem Centrum „Poznać Siebie” gdzie prowadzę prywatną praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną od 2011r.

Moje zainteresowania zawodowe i naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół psychoterapii i psychologii klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia poznawczo-behawioralnego i terapii schematu w pracy z pacjentem. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję stałej superwizji.

Prywatnie jestem miłośnikiem koszykówki i jazdy na rowerze (czynnie), piłki nożnej (z fotela), dobrej książki (też zwykle na fotelu) oraz brytyjskiego humoru we wszelkiej postaci.

mgr Agnieszka Nowogrodzka

mgr Agnieszka Nowogrodzka

psycholog, psychoterapeuta | tel. 609 318 332

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktorantką w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Wiedzę z zakresu psychoterapii zdobywałam w warszawskim Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej uczęszczając na szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

W nurcie w którym pracuję wraz z pacjentem wspólnie pracujemy nad rozpoznaniem i zrozumieniem jego trudności w kontekście związku pomiędzy myślami a emocjami, reakcjami płynącymi z ciała i zachowaniem. W pracy poznawczo-behawioralnej nacisk kładziony jest przede wszystkim na trudności występujące obecnie w życiu, tzn. „tu i teraz”. Problemy podejmowane w pracy odnoszą się do licznych codziennych, ale również istotnych z punktu widzenia przeszłych doświadczeń klienta, trudności.

Od kilku lat pracuję diagnozując trudności, które utrudniają klientom ich rozwój i doświadczanie satysfakcji ze swojego życia, udzielam pomocy w kryzysach, a także prowadzę psychoterapię indywidualną i dla par. Pracuję zarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi i młodzieżą. Cenne doświadczenie zawodowe i psychoterapeutyczne zdobyłam m.in. dzięki pracy na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w Psychologicznym Ośrodku Diagnostycznym w Poznaniu oraz w ramach prywatnej działalności. Wiem dzięki temu jak poważny wpływ może mieć trudne przeżycie, czy kryzys dla funkcjonowania jednostki w różnych jej sferach życia.

Do moich głównych zainteresowań naukowych i zawodowych należy psychologia kliniczna, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości leczenia i terapii różnych form doświadczanych przez człowieka trudności, a także neuropsychologia i mózgowe mechanizmy funkcjonowania człowieka.

Prywatnie jestem właścicielką szynszyli i miłośniczką wszelkich zwierzaków, lubię dobrą rockową i jazzową muzykę oraz kryminały Agathy Christie.

Wybrane publikacje:

 • Piasecki B., Turska-Malińska R., Matthews-Brzozowska T., Mojs E. (2016). Executive function in pediatric patients with cystic fibrosis, inflammatory bowel disease and in healthy controls. Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci., vol. 20, nr 20, s. 4299-4304.
 • Piasecki B., Nowogrodzka A. (2015) Analiza funcji wykonawczych u chłopców z ADHD. Neuropsychiat. Neuropsychol., vol 10, nr 3-4, s. 110-115.
 • Ziarko M., Mojs E., Piasecki B., Samborski W. (2014) The mediating role of dysfunctional coping in the relationship between beliefs about the disease and the level of depression in patients with rheumatoid arthritis. Sci. World J., vol. 2014, s. 1-6
 • Nowogrodzka A., Piasecki B. (2012) Zaburzenia odżywiania – różnice międzypłciowe. Nowiny lekarskie nr 4(81) s. 381-385
 • Nowogrodzka A., Piasecki B. J., (2011) Zaburzenia osobowości W: E. Mojs, M. Skommer, B.
 • Stelcer (red.) Elementy psychologii ogólnej i klinicznej. Poznań: Wyd. Naukowe UMP
 • Piasecki B. J., Nowogrodzka A., (2011) Zaburzenia nerwicowe W: E. Mojs, M. Skommer, B.
 • Stelcer (red.) Elementy psychologii ogólnej i klinicznej. Poznań: Wyd. Naukowe UMP
 • Piasecki B. J., Nowogrodzka A., Mojs E. (2011) Psychologia poznawcza. W: E. Mojs, M.
 • Skommer, B. Stelcer (red.) Elementy psychologii ogólnej i klinicznej. Poznań: Wyd. Naukowe UMP
 • Nowogrodzka A., Piasecki B. (2010) Funkcjonowanie psychologiczne osób z cukrzycą W: M. Cybulski, W. Strzelecki (red.) Psychologia w naukach medycznych s. 140-150. Poznań: Wyd. Naukowe UMP
 • Nowogrodzka A., Piasecki B., Mojs E., Gębska M. (2010) Zespół ADHD jako predyktor palenia papierosów. Neurologia Dziecięca nr 37 vol. 19/2010 s. 83-86
 • Nowogrodzka A., Piasecki B., Mojs E. (2009) Profilaktyka zaburzeń odżywiania W: W.
 • Samborski, E. Gajewska, E. Mojs Fizjoterapia. Profilaktyka – Edukacja – Leczenie s. 21-36. Poznań: jeżeli p to q wydawnictwo s.c.
 • Piasecki B. J., Nowogrodzka A., Mojs E. (2009) Leczenie ADHD – farmakoterapia czy psychoterapia? W: K. Janowski, K. Grzesiuk Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne s. 220-229. Lublin: BEST PRINT s.c.