Rehabilitacja neuropsychologiczna

Koncentruje się na diagnozowaniu i usprawnianiu poziomu funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, behawioralnego i społecznego u osób po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego lub z jego dysfunkcjami spowodowanymi procesami chorobowymi, starzeniem się lub innymi czynnikami.
rehabilitacja neuro-psychologoczina

Pracujemy z osobami:

N

Z ADHD

N

Po udarach mózgu

N

Po urazach czaszkowo-mózgowych

N

Z trudnościami z uwagą, pamięcią, koordynacją wzrokowo-ruchową

N

Z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią

Cena: 250zł (50 min)