Psychoterapia par i małżeństw

Terapia par i małżeństw umożliwia partnerom konstruktywne rozwiązanie swoich problemów, poprawę jakości wzajemnych relacji, znalezienia porozumienia, wyjście z kryzysu. Psychoterapeuta pomaga parze zlokalizować źródło trudności i przełamać je poprzez zmianę wzajemnych postaw, sposobów porozumiewania się, ukazanie wzajemnie dysfunkcjonalnych sposobów zachowania się, prowadzących często do konfliktów i impasu w związku. Psychoterapia zwykle zaczyna się 1-3 spotkaniami wstępnymi, konsultacyjnymi, na których zbieramy niezbędne informację, ustalamy cele i metody pracy, oraz formułujemy kontrakt na pracę terapeutyczną. Czas trwania psychoterapii jest różny w zależności od pary i trudności, z którymi przychodzi oraz celów jakie partnerzy pragną osiągnąć. Szczególnie istotny w tym przypadku jest poziom motywacji obojga partnerów do pracy nad zmianą. Spotkania odbywają się zwykle co tydzień lub co dwa tygodnie. Pracując z parą stosujemy przede wszystkim podejście poznawczo-behawioralne oraz terapię schematów.

Cena: 300zł (50 min)

psychoterapia par i małżeństw