Psychoterapia dla osób dorosłych

Psychoterapia jest formą profesjonalnej pomocy psychologicznej skoncentrowanej na rozwiązywaniu określonych problemów i rozwijaniu własnych zasobów emocjonalnych, poznawczych i społecznych. Psychoterapia bazuje na kontakcie z drugim człowiekiem i wykorzystaniu odpowiednich metod psychologicznych w celu uzyskaniu poprawy – w przeciwieństwie do podejścia czysto medycznego (farmakoterapii).

Psychoterapia zwykle zaczyna się 1-3 spotkaniami wstępnymi, konsultacyjnymi, na których zbieramy niezbędne informację, ustalamy cele i metody pracy, formułujemy kontrakt na pracę terapeutyczną. Czas trwania terapii jest różny w zależności od indywidualnej osoby, trudności, z którymi przychodzi oraz celów jakie pragnie się osiągnąć w terapii. Zwykle sptkania odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie. W pracy terapeutycznej wykorzystujemy przede wszystkim założenia nurtu psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT) oraz terapię schematów.

Jeśli przeżywasz silne emocje lęku, przygnębienia czy gniewu, odczuwasz poczucie pustki, braku sensu życia, masz trudności w relacji z innymi lub cierpisz z innego powodu psychoterapia pomoże Ci uporać się z trudnościami, przezwyciężyć kryzys i poprawić swoje funkcjonowanie i jakość życia. Psychoterapia jest najlepszym wyjściem również jeśli już dokładnie wiesz, co jest powodem Twojego cierpienia.

Zapraszamy także psychoterapeutów w trakcie szkolenia do odbycia terapii własnej w naszym Centrum.

Pomagamy w sytuacjach:

N

Depresja

N

Zaburzenia lękowe (lęk paniczny, fobie, lęk społeczny, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, lęk o zdrowie)

N

Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się)

N

Zespół stresu pourazowego (PTSD)

N

Trudności w relacjach z innymi

N

Przewlekły stres

N

Zaburzenia psychosomatyczne

N

Zaburzenia osobowości

N

Terapia własna dla przyszłego psychoterapeuty (z zaświadczeniem na potrzeby certyfikacji)

Cena: 160-250zł (50 min)