Cennik

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne
(50 min.)
200zł
Psychoterapia indywidualna dla dorosłych, dzieci i młodzieży
(50 min.)
200zł
Konsultacja/psychoterapia dla par i małżeństw
(80 min.)
300zł
Rehabilitacja neuropsychologiczna
(50 min.)
200zł
Pomoc psychologiczna on-line (np. skype, 50 min. rozmowy) 200zł za jedną rozmowę
Diagnoza i badania psychologiczne cena zależy od przeprowadzonych badań i testów
Warsztaty i treningi cena ustalana osobno dla każdego warsztatu
Wystawianie pisemnych opinii i zaświadczeń 150zł